Privacy Beleid

Bundleboon is een online personal shopping service voor kinderen. Klik hier voor ons privacy beleid.

Bundleboon is een online personal shopping platform waarmee een persoonlijke kinderkleding box kan worden samengesteld. Dit doe je via onze website www.bundleboon.com (“de Website”). Om onze dienst aan te bieden verwerken wij persoonsgegevens. Wij nemen het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens serieus en vinden het belangrijk om persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. In dit Privacy Statement kun je lezen hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

 

Contactgegevens 

Bundleboon B.V. (“Bundleboon”, “wij”, “ons” of “onze”) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (1012 CB) Amsterdam, aan de Bethaniëndwarsstraat 6C, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71030018. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen via +31645543474 of hello@bundleboon.com.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou? 

Dit Privacy Statement is op jou van toepassing wanneer je gebruik maakt van onze Website. Via onze Website kun je een kinderkleding box samenstellen, contact met ons opnemen en je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ook kun je op de Website informatie over ons vinden. 

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens en hoe lang worden ze bewaard? 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende vooraf vastgestelde doeleinden en zullen persoonsgegevens niet verder verwerken als dat niet past bij deze doeleinden. In onderstaand overzicht leggen wij uit welke persoonsgegevens voor welk doeleinden worden verwerkt, wat de wettelijke grondslag is om jouw persoonsgegevens te verwerken. Ook geven wij meer informatie over de bewaartermijn van de persoonsgegevens. 

1. Bezoek van de Website (algemeen). Bij elk bezoek van jou aan onze Website verzamelen we persoonsgegevens, waaronder de datum en het tijdstip van je bezoek, je IP-adres, MAC-adres of ander uniek nummer, de gebruikte browser, elementen die zijn weergegeven of waarop is geklikt en andere loginformatie (zoals je cookie ID en URL referrer). Deze persoonsgegevens verzamelen wij om de Website goed te laten werken en informatie op de gewenste manier aan jou weer te geven. De verwerking van deze persoonsgegevens is daarmee noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij bewaren deze persoonsgegevens tot één maand na je bezoek. 

Wij maken daarnaast gebruik van cookies op onze Website. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken met behulp van cookies vind je in ons Cookie Statement.

2. Nieuwsbrief: Via onze Website kun je je abonneren op onze nieuwsbrief, waarin wij je op de hoogte houden van exclusieve aanbiedingen, leuke tips en de laatste nieuwtjes van ons. Wij verwerken daarbij jouw e-mailadres en de gegevens die wij via de e-mailtracking functionaliteit ontvangen. In onze e-mails hebben wij namelijk een functionaliteit verwerkt waardoor wij bij de opening van de e-mail de volgende informatie kunnen ontvangen: jouw e-mailadres, het onderwerp en de inhoud van de e-mail die je opent (wanneer wij deze hebben verstuurd, het aantal links, tekst en URL’s van de links), informatie over de links waarop je klikt en vanaf welk IP-adres je dat doet. Ook kunnen wij zien welke browser en welk besturingssysteem worden gebruikt bij het openen van de e-mail, de datum en het tijdstip waarop dat gebeurt, het aantal keer dat de e-mail geopend wordt en wanneer je deze e-mail hebt ontvangen. 

Wij verwerken jouw e-mailadres om jou een e-mail te kunnen sturen en de overige persoonsgegevens omdat het belangrijk voor ons is om onze e-mails te blijven verbeteren en relevanter voor jou te maken. Als jij een klant van ons bent, verwerken wij deze gegevens op basis van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wanneer jij je hebt inschreven voor de nieuwsbrief, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal één maand, behalve jouw e-mailadres. Deze bewaren wij voor de duur dat jij geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Nadat jij je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, behouden wij de gegevens waarmee wij kunnen aantonen dat gemaild mag worden (onder de klantrelatie of op basis van jouw toestemming) voor de duur van 5 jaar. De overige gegevens verwijderen wij na één maand nadat jij je hebt afgemeld.

3. Kinderkleding box: Via onze Website kan een kinderkleding box worden besteld. Allereerst heb je door middel van de style quiz een gesprek met onze styliste waarbij een aantal vragen worden gesteld over jou en jouw kind, zodat de kleding precies op jullie smaak wordt afgestemd. Vervolgens zal er een telefoongesprek plaatsvinden om nog beter kennis met jullie te maken.


Wij verzamelen bij de samenstelling van de kinderkleding box onder andere jouw naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en financiële informatie, namelijk jouw budget voor bepaalde kledingstukken. Ook verzamelen wij persoonsgegevens over jouw kind, namelijk de naam, het geslacht van jouw kind, de lengte, de maat van de bovenkleding en onderkleding, de schoenmaat, en alle overige informatie over jou en jouw kind die jij tijdens het contact met de stylist of door middel van het invulformulier aan ons verstrekt. 

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die jij met ons sluit of omdat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Als wij deze gegevens niet verwerken, kunnen wij de kinderkleding box niet aanpassen op jouw wensen en jouw bestelling niet goed afhandelen. Voor het verzamelen van gegevens over lengte en gewicht vragen wij daarnaast toestemming van de ouders, omdat deze gegevens kunnen worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens van het kind.

Wij bewaren de persoonsgegevens na afloop van de overeenkomst nog 2 jaar en in sommige gevallen nog 7 jaar vanwege onze fiscale bewaarplicht. Mocht jij een claim tegen ons indienen, dan bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van de claim en daarna nog 2 jaar. 

4. Account aanmaken en gebruiken: Je kunt op elk door jou gewenst moment gratis een Account aanmaken via de Website. Hierop kun je je bestelhistorie raadplegen en de bij ons bekende adresgegevens nagaan. Bij het aanmaken van een Account verwerken wij in ieder geval jouw naam, e-mailadres en het opgegeven wachtwoord. Daarnaast maken wij een uniek accountnummer aan.

Wanneer je jouw Account gebruikt bij de aankoop van een kinderkleding box, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: jouw accountnummer, gegevens over jouw bestelling (naam, adres en betaalgegevens), het tijdstip waarop de aankoop wordt gedaan, welke aankopen je hebt gedaan en de prijs daarvan. Deze gegevens worden gekoppeld aan jouw Account. 

Wij gebruiken deze gegevens om het Account aan te maken en jou de bijbehorende functionaliteiten te leveren. Zonder jouw persoonsgegevens is dat niet mogelijk. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is daarmee noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst welke ziet op het gebruik van de diensten die wij via onze Website bieden. Je kunt jouw Account verwijderen als je geen lopende bestellingen meer hebt via hello@bundleboon.com.

Na het verwijderen van jouw Account bewaren wij jouw persoonsgegevens in beginsel een maand. Sommige persoonsgegevens bewaren wij nog 7 jaar indien wij daartoe verplicht zijn vanwege de wettelijke fiscale bewaartermijn. Mocht jij een claim tegen ons indienen, dan bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van de claim en daarna nog 2 jaar.

5. Betalen via de Website: Wanneer jij een kinderkleding box bestelt, verloopt de betaling via iDeal of Creditcard. Afhankelijk van de betalingswijze die je kiest, worden bepaalde financiële gegevens verwerkt. Als de betaling is gelukt, kom je automatisch weer op de pagina van Bundeboon terecht. Wij verwijzen je naar het Privacy Statement van iDeal of Creditcard voor meer informatie hierover.

6. Bundleboon Ambassadeur worden: Als je Bundleboon Ambassadeur wordt, kun je jouw vrienden uitnodigen voor het samenstellen van een kinderkleding box. Wij verwerken daarvoor jouw naam en e-mailadres, het e-mailadres van jouw vrienden en de namen van jouw vrienden. Deze gegevens hebben wij nodig om uit jouw naam eenmalig een e-mail te versturen aan jouw vrienden. Het gebruik van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwijderen de persoonsgegevens direct na het verzenden van de e-mail en gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.


7. Contact opnemen: Je kunt via verschillende manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door middel van de Facebook chat widget, het versturen van een e-mail via hello@bundleboon.com of een direct message via Instagram, of door middel van het invulformulier op de website. Als je contact met ons opneemt, verwerken wij persoonsgegevens die je hierbij invult en/of aan ons verstrekt. Het gaat daarbij om je naam, e-mailadres, jouw telefoonnummer en overige informatie die je in het kader van jouw vraag of verzoek verstrekt. Ook bij telefonisch contact met ons leggen wij informatie over jou vast als dat noodzakelijk is voor het afhandelen van jouw vraag of verzoek (of het samenstellen van de kinderkleding box). Omdat wij de persoonsgegevens verwerken om ervoor te zorgen dat de vragen, wensen en verzoeken op een zorgvuldige manier worden afgehandeld, hebben wij een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor het afhandelen van jouw vraag. Daarna zullen wij de persoonsgegevens na één maand verwijderen. 

8. Overige verwerkingen: Wij verwerken daarnaast persoonsgegevens om te voldoen aan verzoeken aanwijzingen van andere toezichthouders en inspecties (zoals de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens). Wij stellen jou daar in dat geval van op de hoogte (als dat is toegestaan). 

 

Wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens? 

Hieronder noemen wij de partijen die toegang kunnen krijgen tot jouw persoonsgegevens.

1. Medewerkers: Wij kunnen onze medewerkers toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun functie. Wij geven bijvoorbeeld een medewerker toegang tot jouw e-mailadres als zij een nieuwsbrief maken en versturen.


2. Derde partijen (verwerkers): Voor sommige gegevensverwerkingen schakelen wij derde partijen in die namens Bundleboon persoonsgegevens verwerken. Dit zijn zogenoemde verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen om onze Website te hosten en jouw persoonsgegevens te kunnen opslaan en beheren. Voor het maken en versturen van onze nieuwsbrieven maken wij ook gebruik van een verwerker. Wij sluiten altijd een verwerkersovereenkomst af met verwerkers.


3. Samenwerkingspartners:Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met partijen die (gedeeltelijk) als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren, dat noemen wij een samenwerkingspartner. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opslaan en versturen van onze postpakketten, betalingen die via onze Website door externe betalingsdienstverleners worden gedaan en om openstaande vorderingen te incasseren. Omdat onze samenwerkingspartners zelf (gedeeltelijk) verantwoordelijk zijn voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, moeten zij jou daar zelf over informeren.

4. Overig: Wij kunnen persoonsgegevens ook delen met derden waaronder toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten. Wij doen dit alleen als dat op grond van de wet verplicht is of wanneer dat noodzakelijk is om onze rechten te beschermen (bijvoorbeeld via een rechtszaak).

Worden jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt?
Bundleboon kan persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken.

Op onze Website maken wij bijvoorbeeld gebruik van een chat widget van Facebook en van diverse sociale media als Twitter en Instagram. Deze partijen verwerken wereldwijd persoonsgegevens. Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp (Rocket Science Group LLC). MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Daarnaast maken wij gebruik van Mandrill, dat is een e-mailplatform van MailChimp en is eveneens in de Verenigde Staten gevestigd. Verder maken wij voor het beheren en uitbouwen van onze webshop gebruik van Shopify. Shopify kan persoonsgegevens delen met landen buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder Canada en de Verenigde Staten.

Om te voldoen aan de EU-wetgeving voor internationale doorgifte zijn deze partijen gecertificeerd onder de EU-US Privacy Shield en de Zwitserse-US Privacy Shield. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van modelcontractbepalingen of adequaatheidsbesluiten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wij verwijzen je naar het Privacy Statement van deze partijen voor meer informatie over deze gegevensverwerkingen.

Wat zijn mijn rechten over mijn persoonsgegevens? 
De Europese privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft jou en iedereen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt de mogelijkheid om rechten uit te oefenen. Jij hebt de volgende rechten. 

1. Recht van inzage: Je hebt het recht om aan ons te vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben en om daar inzage in te krijgen. 

2. Recht op rectificatie: Je kunt aan ons kunt vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te herstellen. 

3. Recht om vergeten te worden: Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.

4. Recht op beperking: Soms heb je ook het recht om van Bundleboon de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te krijgen. Dit kan het geval zijn wanneer je gegevens niet kloppen. 

5. Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zodat je deze gegevens kunt doorsturen aan een andere partij. Dit kan alleen als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst.

6. Recht van bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als Bundleboon deze uitvoert op grond van ons gerechtvaardigd belang. Als jouw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt (nieuwsbrief), dan mag je altijd bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

7. Intrekken van jouw toestemming: Als de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt gebaseerd op jouw toestemming, heb jij het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt voordat jij je toestemming introk. 

Wanneer je jouw rechten wil uitoefenen, kun je een e-mail sturen naar hello@bundleboon.com. We beantwoorden jouw verzoek altijd en zo snel mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met twee maanden. Wij informeren jou óók als we (nog) geen actie ondernemen op jouw verzoek. Als wij het verzoek afwijzen, zullen wij jou uitleggen waarom we dat besluiten te doen. Soms zijn er namelijk uitzonderingen van toepassing. Als wij gehoor geven aan jouw verzoek, vertellen wij wat de gevolgen daarvan zijn. Wij kunnen daarnaast om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te verifiëren. 

 

Klachten of vragen 

Heb je vragen of klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan zeker contact met ons op via de contactgegevens die bovenaan dit Privacy Statement staan vermeld, want wij weten zeker dat we er samen uitkomen! Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassingen

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen en raden je daarom aan om regelmatig ons Privacy Statement te lezen. Het kan gebeuren dat we ons Privacy Statement zodanig veranderen dat het de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken aanzienlijk kan raken. In zo’n geval stellen wij deze personen daar zoveel mogelijk van op de hoogte.


Laatste update: 3 januari 2020